Pavasario balsai 1895 Pavasario balsai 1905 Pavasario balsai 1913 Pavasario balsai 1920 Raštai 1927
    [25.] *** („Ačiu tau, Viešpatie, jogei mylėdamas…“), 28 37. *** („Ačiū tau, Viešpatie, jogei mylėdamas…), 42 [1.] Ačiū tau, Viešpatie („Ačiu tau, Viešpatie, jogei mylėdamas…“), 3
[1.] Jo pirmoji meilė. („Teip niekas tavès jau gilei nemylės…“), 3–4 [1.] JO PIRMOJI MEILĖ. („Jau niekas tavès teip gilei nemylės…“), 3–4 [1.] PIRMOJI MEILĖ („Jau niekas tavès taip giliai nemylės…“), 3–4 1. PIRMOJI MEILĖ. („Jau niekas tavès taip giliai nemylės…“), 3–4 [2.] Taip niekas tavęs nemylės („Jau niekas tavęs taip giliai nemylės…“), 4–5
  [11.] POĖTOS NORAS. („Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį…“), 15–16 [13.] PОĖTOS NORAS. („Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį…“), 15–16 21. POĖTOS NORAS. („Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį…“), 25 [3.] Aš norėčiau prikelti („Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį…“), 6–7
    [3.] POĖZIJA. („Išvydau ją, kad vakarinė…“), 5–6 3. POĖZIJA. („Išvydau ją, kad vakarinė…“), 5 [4.] Poėzija („Išvydau ją, kai vakarinė…“), 7–8
    [2.] POĖTA. („Sudieu’–tiek kartų begirdėjau…“), 4–5 2. POĖTA. („Sudieu’ – tiek kartų begirdėjau…“), 4 [5.] Poėta („‘Sudieu’ juk kartkartėmʼs girdėjau…“), 9
      4. PRAELUDIUM Iš poėmos „Musų Vargai“, 6 [6.] Iš Danutės akių („Iš Danutės akių tai dangus, tai naktis…“), 10–11
[10.] *** („Mažai linksmybės czia ant žemės…“), 13–14 [17.] *** („Mažai linksmybės čia ant žemės…“), 22 [21.] *** („Mažai linksmybės čia ant žemės…“), 25 32. *** („Mažai linksmybės čia ant žemės…“), 39 [7.] Taip maža paramos („Taip maža paramos ant žemės…“), 11
        [8.] *** („Seniai aš laukiu išsiilgęs…“), 12
[18.] *** („Isznyksiu, kaip dumas iszblaszkomas vėjo…“), 22 [27.] *** („Išnyksiu, kaip dumas išblaškomas vėjo…“), 33 [34.] [***] („Išnyksiu, kaip dumas išblaškomas vėjo…“), 37–38 49. *** („Išnyksiu, kaip dumas išblaškomas vėjo…“), 53 [9.] Išnyksiu kaip dūmas („Išnyksiu, kaip dūmas neblaškomas vėjo…“), 12–13
    [42.] J. ST. („Ar aš kaltas, kad mano širdies…“), 45–46 60. J. ST. („Ar aš kaltas, kad mano širdies…“), 63 [10.] Ar aš kaltas („Ar aš kaltas, kad mano širdies…“), 13–14
      101. POETUI MIRUS. („Poėto páslaptis, jausmùs…“), 107 [11.] Poėtui mirus („Poėto paslaptis, jausmus…“), 15
[7.] Mano Gimtinė. („Ten, kur Nemonas bangůja…“), 10–11 [10.] MANO GIMTINĖ. („Ten, kur Nemonas banguoja…“), 14–15 [12.] MANO GIMTINĖ („Ten, kur Nemunas banguoja…“), 15 20. MANO GIMTINĖ. („Ten, kur Nemunas banguoja…“), 24 [12.] Mano gimtinė („Ten, kur Nemunas banguoja…“), 16
[5.] Pavasaris.(„Pavasario saulė praszvito meileì…“), 7 [8.] Pavasaris. („Pavasario saulė prašvito meiliai…“), 11 [10.] PAVASARIS. („Pavasario saulė prašvito meiliai…“), 12 15. PAVASARIS. („Pavasario saulė prašvito meiliai…“), 19 [13.] Pavasaris („Pavasario saulė prašvito meiliai…“), 17
      16. DUETAS. („Nesegk sau rožės prie kasų…“), 20 [14.] Duetas („Nesegk sau rožės prie kasų…“), 18–19
      17. VASAROS NAKTĮS. („Ramios, malonios vasaros naktįs…“), 21 [15.] Vasaros naktys („Ramios, malonios vasaros naktys…“), 20
      39. ANT SAULĖS LAIDOS. („Taip liudna man kartais ant saulės laidos…“), 43 [16.] Saulei leidžiantis („Taip liūdna man kartais ant saulės laidos…“), 21
[12.] G. P. („Užmigo žemė. Tik dangaus…“), 15 [20.] G. P. („Užmigo žemė. Tik dangaus…“), 24 [26.] G. P. („Užmigo žemė. Tik dangaus…“), 28 38. G. P. („Užmigo žemė. Tik dangaus…“), 42 [17.] Užmigo žemė („Užmigo žemė. Tik dangaus…“), 22
      82. MIŠKE SUOLELIS. („Kas tą vietelę aplankys…“), p. 87 [18.] Suolelis miške („Kas tą vietelę aplankys…“), 22
[15.] Žavėjimas. („Tupi szarka ant tvoros…“), 19–20 [23.] Burtai. („Tupi šarka ant tvoros…“), 29–30 [29.] BURTAI. („Tupi šarka ant tvoros…“), 33 42. BURTAI. („Tupi šarka ant tvoros…“), 48 [19.] Tupi šarka („Tupi šarka ant tvoros…“), 23
[16.] Naszlaitė. („Kukavo gegutė, kukavo ilgai…“), 20–21 [24.] NAŠLAITĖ. („Kukavo gegutė, kukavo ilgai…“), 30–31 [30.] NAŠLAITĖ. („Kukavo gegutė, kukavo ilgai…“), 33–34 43. NAŠLAITĖ. („Kukavo gegutė, kukavo ilgai…“), 49 [20.] Kukavo gegutė („Kukavo gegutė, kukavo ilgai…“), 24
    [31.] DŽIOVA MIRŠTANČIAI. („Paslaptingi, / Stebuklingi / Praeities aidai…“), 34–35 44. DŽIOVA SERGANČIAI. („Paslaptingi, / Stebuklingi / Praeities aidai…“), 49 [21.] Džiovininkė („Paslaptingi, / Stebuklingi / Praeities aidai…“), 25–26
    [39.] J. S. („Aš nežinau, graži sesutė…“), 42–43 56. J. S. („Aš nežinau, graži sesutė…“), 59 [22.] J. St. („Aš nežinau, graži sesute…“), 26–27
[22.] *** („Jei žemė kadą szirdį man ir vyliojo…), 25 [33.] *** („Jei žemė kadą širdį man ir vyliojo…“), 39–40 [43.] *** („Jei žemė kadą širdį man ir vyliojo…“), 47 65. *** („Jei žemė kada širdį man ir vyliojo…“), 67 [23.] Jei žemė širdį viliojo („Jei žemė kada širdį man ir viliojo…“), 28
[44.] Gyvenimas eina ratu. („Amžiaus ilgus metus…“), 44–46 [55.] Gyvenimas eina ratu. („Amžiaus ilgus metus…“), 59–61 [74.] GYVENIMAS EINA RATU. („Amžiaus ilgus metus…“), 74–75 103. GYVENIMAS EINA RATU. („Amžiaus ilgus metus…“), 109–110 [24.] Uosis ir žmogus („Amžiaus ilgus metus…“), 29–30
[43.] Putinas („Augo putinas, augo, žaliavo…“), 43–44 [54.] Putinas. („Augo putinas, augo, žaliavo…“), 58–59 [73.] PUTINO DAINA. („Augo putinas, augo, žaliavo…“), 73–74 102. PUTINO DAINA. („Augo putinas, augo žaliavo…“), 108–109 [25.] Augo putinas („Augo putinas, augo, žaliavo…“), 31–32
[35.] Mergaitė. („Pražydo, pasklido žiedai po laukùs…“), 34–35 [46.] MERGAITĖ. („Pražydo, pasklido žiedai po laukùs…“), 49–50 [62.] MERGAITĖ. („Pražydo, pasklido žiedai po laukùs…“), 61 87. MERGAITĖ. („Pražydo, pasklido žiedai po laukùs…“), 91 [26.] Mergaitė („Pražydo, pasklido žiedai po laukùs…“), 33
    [60.] SMUIKIUI GRIEŽIANT MAZURĄ. („Pagundintos stygos, mikliai užlinguotos…“), 59–60 86. SMUIKUI GRIEŽIANT MAZURĄ. („Pagundintos stygos, mikliai užlinguotos…“), 90 [27.] Šmuikui griežiant („Pagundintos stygos, mikliai užlinguotos…“), 43 (!)
    [58.] AKĮS. („Oi daugel gražių, numylėtų akelių…“), 58 83. AKĮS. („Oi daugel gražių, numylėtų akelių…“), 88 [28.] Akys („Oi daugel gražių, numylėtų akelių…“), 35–36
        [29.] *** („Bažnyčioj gieda ‘aleliuja’…“), 36
        [30.] *** („Ne pranašas, aš ne kovot…“), 37
[11.] Malda. („Kad szirdį tau skausmas kaip peileis suspaus…“), 14 [19.] Malda. („Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus…“), 24 [24.] MALDA. („Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus…“), 27 35. MALDA. („Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus…“), 41 [31.] Malda („Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus…“), 37
      36. A. P. („Kam màn Tu, Viešpatie, davei…“), 41 [32.] Kam širdį davei? („Kam man Tu, Viešpatie, davei…“), 38
      45. *** („Atsiklaupęs prieš altorių…“), 50 [33.] Prieš altorių („Atsiklaupęs prieš altorių…“), 39
[17.] Marijos giesmė. („Marija, Marija…“), 21–22 [26.] MARIJOS GIESMĖ. („Marija, Marija…“), 32–33 [33.] MARIJOS GIESMĖ. („Marija, Marija…“), 36–37 47. MARIJOS GIESMĖ. („Marija, Marija…“), 51 [34.] Marijos giesmė („Marija, Marija, Skaisčiausia lelija…“), 40–41
      48. GIESMĖ prie stebuklingo Šv. Panelės paveikslo Krekenos bažnyčioje. („Mylimoji Karalienė, Viešpati Dangaus…“), 52 [35.] Marijos giesmė prie stebuklingo šv. Marijos paveikslo Krekenavos bažnyčioje („Mylimoji Karaliene, Viešpati Dangaus…“), 42
[45.] Didžioji Subata. („Kam raudos ir verksmai prie grabo Messijo…“), 46 [56.] DIDŽIOJI SUBATA. („Kam raudos ir verksmas prie grabo Messijo…“), 61–62 [75.] DIDŽIOJI SUBATA. („Kam raudos ir verksmas prie grabo Mesijo…“), 76 105. DIDŽIOJI SUBATA. („Kam ráudos ir verksmas prie grabo Mesijo…“), 111 [36.] Didysis Šeštadienis („Kam raudos ir verksmas prie karsto Mesijo…“), 43
        [37.] Šv. Aušros Vartų Marijai („Nʼapleiski mūsų, motinėle…“), 44
        [38.] Tos pačios giesmės Variantas („Pasiilgę Tavęs, Lietuvos motinėle…“), 45
      13. SUNKU GYVENTI. („Sunku gyventi žmogui ant svieto…“), 17 [39.] Sunku gyventi („Sunku gyventi žmogui ant svieto…“), 46
  [25.] NEDĖLINIS ŽIEMOS RYTAS. („Neregėti aušros. Teip prailgo naktis…“), 31 [32.] ŽIEMOS RYTAS. („Neregėti aušros. Taip prailgo naktis…“), 35–36 46. ŽIEMOS RYTAS. („Neregėti aušros!… Taip prailgo naktis…“), 50 [40.] Rusų laikais priešaušris („Neregėti aušros!.. Taip prailgo naktis…“), 47
[23.] Szendieną. („Jei po amžių kadą skaudųs panczei nukris…“), 26–27 [34.] *** („Jei po amžių kadą skaudųs pančiai nukris…“), 40–41

 

[44.] *** („Jei po amžių kadą skaudųs pančiai nukris…“), 47

 

66. *** („Jei po amžių kada skaudųs pančiai nukris…“), 68 [41.] Jei kada pančiai nukris („Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris…“), 48–49
[4.] Miszkas ir Lietuvis. („Miszkas užia, verkia, gaudžia…“), 6–7 [7.] MIŠKAS IR LIETUVIS. („Miškas užia, verkia, gaudžia…“), 10˜–11 [9.] MIŠKAS IR LIETUVIS. („Miškas užia, verkia, gaudžia…“), 11–12 14. MIŠKAS IR LIETUVIS. („Miškas užia, verkia, gaudžia…“), 18 [42.] Miškas ūžia („Miškas ūžia, verkia, gaudžia…“), 50
[4.] Miszkas ir Lietuvis. („Miszkas užia, verkia, gaudžia…“), 6–7 [7.] MIŠKAS IR LIETUVIS. („Miškas užia, verkia, gaudžia…“), 10˜–11 [9.] MIŠKAS IR LIETUVIS. („Miškas užia, verkia, gaudžia…“), 11–12 14. MIŠKAS IR LIETUVIS. („Miškas užia, verkia, gaudžia…“), 18 [43.] *** („Tu girele, tu žalioji…“), 51
  [5.] GERESNIŲ LAIKŲ VILTIS. („Salìn nusiminę dusavimai skaudųs…“), 8–9 [7.] GERESNIŲ LAIKŲ VILTIS. („Šalìn nusiminę dusavimai skaudųs…“), 9–10 10. GERESNIŲ LAIKŲ VILTIS. („Šalìn nusiminę dusavimai skaudųs…“), 14 [44.] Šalin dūsavimai („Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs…“), 52–53
      11. NEDAUGEL MUSŲ. („Nors musų, broliai, nedaugel yra…“), 15 [45.] Nedaugel mūsų („Nors mūsų, broliai, nedaugel yra…“), 54
[6.] Jaunimo Giesmė. („Užtrauksme naują giesmę, brolei…“), 8–10 [9.] JAUNIMO GIESMĖ. („Užtrauksme naują giesmę, broliai…“), 12–14 [11.] JAUNIMO GIESMĖ. („Užtrauksme naują giesmę, broliai…“), 13–14 18. JAUNIMO GIESMĖ. („Užtrauksme naują giesmę, broliai…“), 22–23 [46.] Užtrauksme naują giesmę („Užtrauksim naują giesmę broliai…“), 55–56
[41.] Litvomanams. („Nebeužtvenksi upės bėgimo…“), 39–40 [53.] Litvomanams. („Nebeužtvenksi upės bėgimo…“), 57 [70.] LITVOMANAMS. („Nebeužtvenksi upės bėgimo…“), 69–70 98. LITVOMANAMS. („Nebeužtvenksi upės bėgimo…“), 104 [47.] Nebeužtvenksi upės („Nebeužtvenksi upės bėgimo…“), 57
      9. LIETUVA BRANGI. („Graži tu, mano brangi tėvynė…“), 13 [48.] Lietuva brangi („Graži tu, mano brangi tėvyne…“), 58–59
  [16.] TAUTIŠKA DAINA. („Kur bėga Šešupė, kur Nemonas teka…“), 21–22 [20.] TAUTIŠKA DAINA. („Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“), 24 31. TAUTIŠKA DAINA. („Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“), 38 [49.] Kur bėga Šešupė („Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka…“), 60–61
[9.] Senovės Daina. („Oi neverkk, matuszėlė, kad jaunas sunùs…“), 13 [15.] SENOVĖS DAINA. („Oi neverkk, matušėlė, kad jaunsa sunùs…“), 20 [18.] SENOVĖS DAINA. („Oi neverkk, matušėlė, kad jaunas sunùs…“), 22–23 29. SENOVĖS DAINA. („Oi neverkk, matušėlė, kad jaunas sunùs…“), 36 [50.] Oi neverk, matušėle! („Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnùs…“), 62–63
[3.] Lietuvos Dainos. („Tėvynės dainos, jus malonios…“), 5–6 [6.] Lietuvos Dainos. („Tėvynės dainos, jųs malonios…“), 9–10 [8.] LIETUVOS DAINOS. („Tėvynės dainos, jųs malonios…“), 10–11 12. LIETUVOS DAINOS. („Tėvynės dainos, jųs malonios…“), 16 [51.] Tėvynės dainos („Tėvynės dainos, jūs malonios…“), 64–65
  [13.] SENOVĖS DAINA. („Eina garsas nuo rubežiaus: žirgą reiks balnoti…“), 17–18 [15.] SENOVĖS DAINA. („Eina garsas nuo pat Vilniaus: žirgą reiks balnoti…“), 17–18 23. SENOVĖS DAINA. („Eina garsas nuo pat Vilniaus: žirgą reiks balnoti…“), 26 [52.] Eina garsas („Eina garsas Prūsų žemės…“), 66
      19. LIETUVIŲ GIMNAS. („Pirmyn į kovą už tėvynę…“), 24 [53.] Pirmyn į kovą! („Pirmyn į kovą už tėvynę…“), 67
        [54.] Želichovskiui Vilnių pagrobus („Pavojujʼ motina-tėvynė…“), 68–69
        [55.] Nepriklausomybę atgavus („Nejau gi tai ne sapnas? Ne svajonė…“), 70–71
      108. *** („Kovoj’ del šviesesnės vaikams ateities…“), 114 [56.] Kovoj del šviesesnės ateities („Kovoj del šviesesnės vaikams ateities…“), 72
    [19.] SENUKO DAINA. („Ne taip senovės tėvai gyveno…“), 23 30. SENUKO DAINA. („Ne taip senovės tėvai gyveno…“), 37 [57.] Senelio skundas („Ne taip senovės tėvai gyveno…“), 73
[25.] Daina. („Už Raseinių ant Dubysos…“), 27–28 [36.] Daina. („Už Raseinių ant Dubysos…“), 42 [46.] DAINA. („Už Reseinių ant Dubysos…“), 49 68. DAINA. („Už Reseinių ant Dubysos…“), 70 [58.] Daina („Už Reseinių ant Dubysos…“), 74
[26.] Daina. („Ar skauda man szirdį? oi ne, oi ne…“), 28–29 [37.] Daina. („Ar skauda man širdi? oi ne, oi ne…“), 43 [47.] DAINA. („Ar skauda man širdį? oi ne, oi ne…“), 50 71. DAINA. („Ar skauda man širdį? oi ne, oi ne…“), 75 [59.] Daina („Ar skauda man širdį? Oi ne, oi ne…“), 75
[33.] Niezapominajki. („Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaivei…“), 33 [44.] ATMINIMO ŽIEDAS (Niezapominajki). („Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaiviai…“), 48 [59.] ATMINIMO ŽIEDAS. („Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaiviai…“), 59 85. ATMINIMO ŽIEDAS. (Neužmaršuolė.) („Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaiviai…“), 90 [60.] Neužmiršuolė-Gėlė („Man tinka tas žiedas, kurs žydi blaiviai…“), 76
        [61.] Dainų šventei („Dainų dainelės aidų aidais…“), 77
  [18.] Nuliudimo Valandoje. („Man, žinau, jau vargingos čia ant žemės kelionės…“), 23 [23.] NULIUDIMO VALANDOJE. („Man, žinau, sopulingos čia ant žemės kelionės…“), 26–27 34. D. S. („Man, žinau, sopulingos čia ant žemės kelionės…“), 40 [62.] Skurdžioj valandoj („Man, žinau, sopulingos čia ant žemės kelionės…“), 78–79
      84. NENUSIMINSIU. („Slenka padangėmis debesįs pilkos…“), 89 [63.] Slenka debesys pilkos („Slenka padangėmis debesys pilkos…“), 80
    [50.] [***] („Nubodžios, sunkios slenka dienos…“), 52–53

74. [***] („Nubodžios, sunkios slenka dienos…“), 78

[64.] Rudens Dienos („Nuobodžios, pilkos slenka dienos…“), 81
[36.] *** („Ne, nenoriu sapnu…“), 35 [47.] [***] („Ne, nenoriu sapnų…“), 50–51 [63.] [***] („Ne, nenoriu sapnų…“), 61–62 88. *** („Ne, nenoriu sapnų…“), 91 [65.] Nenoriu sapnų („Ne, nenoriu sapnų…“), 82
[37.] *** („Sapnų be kanczios ir ramumo saldaus…“), 35–36 [48.] [***] („Sapnų bе kančios ir ramumo saldaus…“), 51–52 [64.] [***] („Sapnų be kančios ir ramumo saldaus…“), 62 90. [***] („Sapnų be kančios ir ramumo saldaus…“), 94 [66.] Ko siekiu ir alkstu („Sapnų be kančios ir ramumo saldaus…“), 83
[13.] Įsitikėjimas į savo galę. („Prabėgo pro szalį, kaip marių vilnìs…“), 15–16 [21.] ĮSITIKĖJIMAS Į SAVO GALĘ. („Prabėgo pro šalį, kaip marių vilnìs…“), 25–26 [27.] ĮSITIKĖJIMAS Į SAVO GALĘ. („Prabėgo pro šalį, kaip marių vilnìs…“), 29 40. ĮSITIKĖJIMAS Į SAVO GALĘ. („Prabėgo pro šalį, kaip marių vilnìs…“), 44 [67.] Pasitikėjimas savimi („Prabėgo pro šalį, kaip marių vilnis…“), 84–85
[27.] *** („Kas tas paslaptis suprastų…“), 29 [38.] [***] („Kas tas pàslaptis suprastu…“), 43–44 [48.] [***] („Kas tas pàslaptis suprastu…“), 50–51 72. [***] („Kas tas pàslaptis suprastu…“), 76 [68.] [***] („Kas tas paslaptis suprastų…“), 86
      58. SUDIEU. („Ir vėliai tavo liudno veido…“), 61 [69.] Sudieu („Ir vėliai tavo liūdno veido…“), 87
      61. A. P. (išvažiuojant.) („Palaimink, Viešpatie, kelionę…“), 64 [70.] Išvažiuojant („Palaimink, Viešpatie, kelionę…“), 88
        [71.] Draugo Liūdesis („Aš be tavęs, kaip be lietaus išdžiuvus žemė…“), 89
      62. ŠIRDIS IR PROTAS. („Tiek sykių proto prityrimas…“), 65 [72.] Širdis ir Protas („Tiek sykių proto prityrimas…“), 90
      63. MANO b. DRAUGUI. („Nešu tau kartą paskutinį…“), 65 [73.] Nutrūko – nesumegsi („Nešu tau kartą paskutinį…“), 91
     

64. PASKUTINIS AKORDAS. („

Vis tai buvo… / Bet jau žuvo, / Vien tik gíesmėse paliko…“), 66

[74.] Paskutinis akordas („Vis tai buvo… / Bet jau žuvo, / Vien tik giesmėje paliko…“), 92–93
  [12.] Jaunos Dienos. („Jaunos dienos – neprotingos…“), 16–17 [14.] JAUNOS DIENOS. („Jaunos dienos – neprotingos…“), 16–17 22. JAUNOS DIENOS. („Jaunos dienos – neprotingos…“), 26 [75.] Jaunos dienos („Jaunos dienos – neprotingos…“), 93–94
        [76.] Dienų Sielvartai („Nežadinki laimingo, jei kada sapnuoja…“), 95
[28.] Apleistas Beturtis. („Kas várgdienį žmogų, beturtį priglaus…“), 30 [39.] Apleistas Beturtis. („Kas vàrgdienį žmogų, beturtį priglaus…“), 44–45 [49.] BETURČIAMS. („Kas vàrgdienį žmogų, beturtį priglaus…“), 51–52 73. BETURČIAMS. („Kas vàrgdienį žmogų, beturtį priglaus…“), 77 [77.] Beturčiams („Kas vàrgdienį žmogų, beturtį priglaus…“), 96–97
[27.] *** („Terp placzių ulyczių verszis baubia graudingai…“), 27 [35.] [***] („Terp plačių ulyčių veršis baubia graudingai…“), 41 [45.] [***] („Ant plačiosios gatvès veršis baubia graudingai…“), 48–49 67. [***] („Ant plačiosios gatvès veršis baubia graudingai…“), 69 [78.] *** („Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai…“), 97
    [76.] SUVARGUSIEMS. („Vargų varguos’ paskendus žemė…“), 76–77 106. SUVARGUSIEMS. („Vargų varguos’ paskendus žemė…“), 112 [79.] Suvargusiems („Vargų varguos paskendus žemė…“), 98–99
    [35.] LIUDNA. („Negana mano sielą verpetai…“), 38–39 50. LIUNDA. („Negana mano sielą verpetai…“), 54 [80.] Liūdesys („Negana mano sielą verpetai…“), 99–100
  [57.] SENATVĖ. („Iš draugų, kaip pažiuriu, man nedaug bepaliko…“), 62–63 [77.] SENATVĖ. („Iš draugų, kaip pažiuriu, man nedaug bepaliko…“), 77–78 107. SENATVĖ. („Iš draugų, kaip pažiúriu, man nedaug bepaliko…“), 113–114 [81.] Senatvė („Iš draugų, kai pažiūriu, man nedaug bepaliko…“), 100–101
    [78.] SENATVĖ. („Ne vienas metas, risčia prabėgęs…“), 79 109. SENATVĖ. („Ne vienas metas, risčia prabėgęs…“), 115 [82.] *** („Ne vienas metas, risčia prabėgęs…“), 102
      110. VARPAI. („Skamba ir žvanga, gaudžia varpai…“), 116 [83.] Varpai („Skamba ir žvanga, gaudžia varpai…“), 103
      92. *** („Kad šmeižė iš apmaudo priešų minià…“), 96 [84.] Taip atsilyginta („Kad šmeižė iš apmaudo priešų minia…“), 104–105
[39.] Mano Draugams. („Mano gudrųs draugai greit į žmones iszėjo…“), 37–38 [50.] Mano Draugams. („Mano gudrųs draugai greit į žmones išėjo…“), 53–54 [66.] MANO DRAUGAMS. („Mano gudrųs draugai greit į žmones išėjo…“), 64 93. MANO DRAUGAMS. („Mano gudrųs draugai greit į žmones išėjo…“), 97 [85.] Mano Moksladraugiams („Mano gudrūs draugai greit į žmones išėjo…“), 105–106
  [52.] Vintas. („Jei nori draugijoj’ par nieką nebuti…“), 55–56 [68.] VINTAS. („Jei nori draugijoj’ par nieką nebuti…“), 65–66 95. VINTAS. („Jei nori draugijoj’ par nieką nebuti…“), 99–100 [86.] Vintas („Jei nori draugijoje nieku nebūti…“), 107–108
[38.] Skausmo Balsas. („Giedojau meilę, jauną viltį…“), 36–37 [49.] Skausmo Balsas. („Giedojau meilę, jauną viltį…“), 52–53 [65.] SKAUSMO BALSAS. („Giedojau meilę, jauną viltį…“), 63 91. SKAUSMO BALSAS. („Giedojau meilę, jauną viltį…“), 95 [87.] Skausmo Balsas („Giedojau meilę, jauną viltį…“), 109–110
[40.] *** („Spjauk, jei gali, ant to viso, kas žiba…“), 38–39 [51.] [***] („Spjauk, jei gali, ant to viso, kas žiba…“), 54–55 [67.] [***] („Spjauk, jei gali, į tą visą, kas žiba…), 64–65 94. [***] („Spjauk, jei gali, į tą visą, kas žiba…“), 98 [88.] Spjauki, drauguži, į viską! („Spjauki, drauguži, į visą, kas žiba…“), 111–112
[42.] Dėl Iszrinktujų („Ojczyzna dėl jusų – tai žodis tiktai…“), 40–43   [69.] PABĖGĖLIAMS. („Ojczyzna jums kvepa, ne žemė – tėvynė…“), 67–69 96. TAUTOS PABĖGĖLIAMS. („Ojczyzna jums kvepa, ne žemė – tėvynė…“), 100–102 [89.] Tautos Pabėgėliams („‘Oičizna’ jums kvepa, ne žemė-tėvynė…“), 112–115
      97. LIETUVA – DIDVYRIŲ ŽEMĖ. („Lietuva – didvyrių žemė…“), 103 [90.] Lietuva – didvyrių žemė („Lietuva – didvyrių žemė’…“), 116–117
    [72.] APSAUGOK, VIEŠPATIE! („Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo…“), 71–72 100. APSAUGOK VIEŠPATIE! („Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo…“), 106 [91.] Apsaugok, Viešpatie! („Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo…“), 118–119
        [92.] *** („Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės…“), 119
        [93.] Nuolat verkšlenantiems politikams („Tuščių skundų, įgrysusių dejonių…“), 120
        [94.] Kai kam („Pelningai duosnios labdarybės metu…“), 121–123
        [95.] Laikinosios sostinės skerdyklai („Gudrus ministrų kabinetas…“), 124
    [71.] MUZOS PAVOJUJE. („Nusiminė giedro Parnaso dievai…“), 70–71 99. MUZOS PAVOJUJE. („Nusìminė giedro Parnaso dievai…“), 105 [96.] Mūzos pavojuje („Nusiminė giedro Parnaso dievai…“), 125–126
[2.] Vilija pardėta isz Mickevycziaus. („Vilija musų upeliu matutė…“), 4–5

[2.] Vilija. Pardėta iš Mickevyčiaus. („Vilija musų upelių matutė…“), 4–5 [4.] VILIJA (Neris). Versta iš Mickevičiaus. („Vilija musų upelių matutė…“), 6–7 5. VILIJA. (Neris.) Versta iš Mickevičiaus. („Vilija musų upelių matutė…“), 7 [97.] Vilija (Neris) („Vilija, mūsų upelių matutė…“), 126–127
  [3.] Vilnius. (Nakties laike) („Antai, pažvelgki, tai Vilnius rumais…“), 5–6 [5.] VILNIUS. (Preš aušrą). („Antai pažvelgki, tai Vilnius rumais…“), 7–8 6. VILNIUS. (Prieš aušrą.) („Antai pažvelgki, tai Vilnius rumais…“), 9 [98.] Vilnius [prieš aušrą] („Antai pažvelgki! Tai Vilnius rūmais…“), 127–128
  [4.] TRAKIŲ PILIS. („Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai…“), 6–7 [6.] TRAKŲ PILIS. („Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai…“), 8–9 8. TRAKŲ PILIS. („Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai…“), 11–12 [99.] Trakų Pilis („Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai…“), 128–129
      70. NEVĖŽIS PAR KARĘ. („Juodo Nevėžio vilnįs sukilo…“), 74 [100.] Nevėžis per karą („Juodo Nevėžio vilnys sukilo…“), 130–131
      104. LIETUVA PAR KARĘ. („Sunkųs begalo laikai…“), 111 [101.] Lietuva didž. karo metu („Sunkūs be galo laikai…“), 132
[19.] Ant Birutos kalno. („Iszsisupus placzei vakarū vilnimìs…“), 23 [28.] Ant Berutos Kalno. („Išsisupus plačiai vakarų vilnimìs…“), 34 [36.] ANT BIRUTOS KALNO. („Išsisupus plačiai vakarų vilnimìs…“), 39 51. ANT BIRUTOS KALNO. („Išsisupus plačiai vakarų vilnimìs…“), 54 [102.] Nuo Birutės kalno („Išsisupus plačiai vakarų vilnimìs…“), 133
[21.] Minija. („Kodėl-gi tai Mínijos vilnys nuliudo…“), 24–25 [32.] Minija. („Kodėl-gi tai Minijos vilnys nuliudo…“), 38–39 [41.] MINIJA. („Kodėl – gi tai Minijos vilnįs nuliudo…“), 45 59. MINIJA. („Kodėl-gi tai Minijos vilnįs nuliudo…“), 62 [103.] Minija („Kodél gi tai Minijos bangos nuliūdo…“), 134
    [22.] ANT DRUKŠĖS EŽERO („Man liudna buvo ir sunkù…“), 25–26 33. ANT DRUKŠĖS EŽERO. („Man liudna buvo ir sunkù…“), 39 [104.] Ant Drukšės ežero („Man liūdna buvo ir sunkù…“), 135
      53. SNIEGUOTOS ALPIŲ VIRŠŪNĖS. („Augštai kalnų viršunės šviečia…“), 55 [105.] Alpių viršūnės („Augštai kalnų viršūnės šviečia…“), 136
[20.] Ant kalno Rigi Kulm. („Nů virszaùs Rigi-Kulmʼo, augszcziaus debesų…“), 23–24 [29.] Ant Kalno Rigi-Kulm. („Nuo viršaus Rigi-Kulm’o, augščiaus debesų…“), 34–35 [37.] ANT KALNO RIGI – KULM. („Nuo viršaus Rigi – Kulm’o, augščiau debesų…“), 40 54. ANT KALNO RIGI-KULM. („Nuo viršaus Rigi-Kulm’o, augščiau debesų…“), 56 [106.] Rigi Kulm („Nuo viršaus Rigi Kulmo, augščiau debesų…“), 137
  [30.] ANT NEAPOLIO UŽTAKOS saulei leidžiantis. („Ant Neàpolio ùžtakos saulė stačiu…“), 35–36 [38.] ANT NEAPOLIO UŽTAKOS. saulei leidžiantis. („Ant Neapolio ùžtakos saulė stačių…“), 41–42 55. ANT NEAPOLIO UŽTAKOS. saulei leidžiantis. („Ant Neàpolio ùžtakos saulė stačių…“), 57–58 [107.] Ant Neapolio Užtakos („Ant Neapolio úžtakos saulė stačių…“), 138–139
  [31.] VAKARAS ANT EŽERO KETURIU KANTONU. („Ežero skaisčios bangos liuliavo…“), 37–38 [40.] VAKARAS ANT EŽERO KETURIŲ KANTONŲ. („Ežero skaisčios bangos liuliavo…“), 43–44 57. VAKARAS ANT EŽERO KETURIŲ KANTONŲ. („Ežero skaisčios bangos liuliavo…“), 60–61 [108.] Vakaras ant ežero keturių kantonų („Ežero skaisčios bangos liuliavo…“), 140–141
        [109.] *** („Išliksiu aš gyvas paveiksle tame…“), 142
    [51.] DIEVO MEILĖ. („Tu, Augščiausi, skaisčiausis mano meilės šaltinis…“), 53 75. DIEVO MEILĖ. („Tu, Augščiausi, skaisčiausis mano meilės šaltinis…“), 81 [110.] Dievo Meilė („Tu, Augščiausi, skaisčiausias mano meilės šaltinis…“), 143
    [52.] DVI ŽVAIGŽDI. („Žvaigždė, danguos’ užgimus, nušvito ant augštybių…“), 54 76. DVI ŽVAIGŽDI. („Žvaigždė, danguos’ užgimus, nušvito ant augštybių…“), 82 [111.] Dvi žvaigždi („Žvaigždė, danguos užgimus, nušvito iš augštybių…“), 144
[29.] Saulės Tekėjimas. („Jau saulėtekis mėlsvas, spinduleis iszkaiszytas…“), 31 [40.] SAULĖS TEKĖJIMAS. („Jau saulètekis mėlsvas, spinduliais iškaišytas…“), 45–46 [53.] SAULĖS TEKĖJIMAS. („Jau saulètekis mėlsvas, spinduliais iškaišytas…“), 54–55 77. SAULĖS TEKĖJIMAS. („Jau saulètekis mėlsvas, spinduliais iškaišytas…“), 83 [112.] Saulei tekant („Jau saulėtekis mėlsvas, spinduliais iškaišytas…“), 145
[30.] Rutų Vainikas („Sesutė brangiausė! dėl savo vainiko…“), 31–32 [41.] RUTŲ VAINIKAS. („Sesutė brangiausia! dėl savo vainiko…“), 46 [54.] RUTŲ VAINIKAS. („Sesutė brangiausia! dėl savo vainiko…“), 55 78. RUTŲ VAINIKAS. („Sesutė brangiausia! dėl savo vainiko…“), 84 [113.] Rūtų vainikas („Sesute gražuole! Del savo vainiko…“), 146
[31.] Praeiga. („Praeigòs gilų miegą kas pažadint galėtų…“), 32 [42.] Praeiga. („Praeigòs gilų miegą kas pažadint galėtu…“), 47 [55.] PRAEITIS. („Praeities gilų miegą kas pažadint galėtu…“), 56 79. PRAEITIS. („Praeities gilų miegą kas pažadint galėtu…“), 85 [114.] Praeitis („Praeities gilų miegą kas pažadint galėtų…“), 147
[32.] Neapriboti Troszkimai. („Ko-gi trokszti, nesoti dvasia…“), 32–33 [43.] NEAPRIBOTI TROŠKIMAI. („Ko-gi trokšti, nesòti dvasià…“), 47–48 [56.] NEAPRIBOTI TROŠKIMAI. („Ko – gi trokšti, nesòti dvasià…“), 56 80. NEAPRIBOTI TROŠKIMAI. („Ko-gi trokšti, nesòti dvasià…“), 85 [115.] Troškimai („Ko gi trokšti, nesoti dvasia…“), 148
    [57.] SONNET A VICTOR HUGO. („Daugel reikia dalykų ant žemės mylėti…“), 57 81. SONNET à VICTOR HUGO. („Daugel reikia dalykų ant žemės mylėti…“), 86 [116.] Sonnet à Viktor Hugo („Daugel reikia dalykų šioj žemėj mylėti…“), 149
[14.] Roma. („Užmigo ant amžių cezarų galybė…“), 16–19 [22.] Roma. („Užmigo ant amžių Cezarų galybė…“), 26–29 [28.] RОMА. („Užmigo garsinga Cezarų galybė…“), 30–32 41. ROMA. („Užmigo garsinga Cezarų galybė…“), 45–47 [117.] Roma („Užmigo garsioji cezarų galybė…“), 150–153
[8.] Milžinų Kapai. („Kur lygųs laukai…“), 11–12 [14.] MILŽINŲ KAPAI. („Kur lygųs laukai…“), 18–19 [16.] MILŽINŲ KAPAI. („Kur lygųs laukai…“), 18–19 24. MILŽINŲ KAPAI. („Kur lygųs laukai…“), 27 [118.] Milžinų Kapai („Kur lygūs laukai…“), 154–155
    [17.] ŠATRIJOS KALNAS. („Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių…“), 20–22 26. ŠATRIJOS KALNAS. („Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių…“), 30–31 [119.] Satrijos Kalnas („Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių…“), 156–158
      27. MEDVIAGALIO KALNAS. („Kad vidurdieny pažvelgsi…“), 31–32 [120.] Medviagalio Kalnas („Kai vidurdieny pažvelgsi…“), 159–161
        [121.] Dyvitis („‘Nuo Alkų ir Piliakalnio…“), 162–164
        [122.] Užkeiktas Skapiškio Varpas („Liūdesy Skapiškio gaudžia varpai…“), 165–167
        [123.] Ant Punės Kalno ties Nemunu („Seneli, sveikas! Amžių amžiais…“), 168–171
      25. JURATĖ IR KASTYTIS. („Saulutė leidžias vakaruos…“), 28–29 [124.] Juratė ir Kastytis („Saulutė leidžias vakaruos…“), 171–174
      28. ČIČINSKAS. („Į Čičinsko puikų dvarą…“), 33–35 [125.] Cičinskas („Į Čičinsko puikų dvarą…“), 174–181
        [126.] Daiktų Pradžia („Nebuvo dar tada nei nieko, nei būtybės…“), 182–183
        [127.] Malda į Agnį („Į Agnies kunigą meldžiuosi…“), 183–184
        [128.] Varūnui („Nors tavo įstatus, Varūne…“), 185–187
        [129.] Surjai (Saulei) („Dievų nušvitęs atsidengė veidas…“), 187–188
        [130.] Nežinomam Dievui („Ne tai kad aukso būtų gimęs diegas…“), 189–190
        [131.] Caura–pančaskia („Dar ir dabar matau svajonėjʼ…“), 191–192
      7. VILNIUS. („Šitai ir Vilnius ant kalvos…“), 10  
      52. VASAROS NAKTIS. („Naktis graži, rami, vaizdì…“), 55  
      69. MUSŲ VARGAI. („Likime Lietuvos sunų…“), 71–73  
[34.] Lietuvis ir Giria. („Tu girelė, tu žalioji…“), 33–34 [45.] Lietuvis Ir Giria. („Tu girelė, tu žalioji…“), 49 [61.] LIETUVIS IR GIRIA. („Tu girelė, tu žalioji…“), 60 89. LIETUVIS IR GIRIA. („Tu girelė, tu žalioji…“), 93