Šis 2017–2020 m. Vilniaus universitete sukurtas Maironio Pavasario balsų skaitmeninis archyvas ir mokslinis genetinis leidimas skirtas tiek pažinčiai su lietuvių literatūros klasiko poezija, tiek jos tyrimams.

Čia rasite autorinį eilėraščių kūrimo, redagavimo ir skelbimo procesą liudijančios medžiagos visumą. Ji pirmą kartą sutelkta vienoje vietoje, suskaitmeninta, anotuota ir parengta viešai prieigai – naršymui bei paieškai. Skaitmeninis archyvas apima visus autografus bei tuos leidimus, kurie publikuoti Maironiui esant gyvam ir pasirodė jo valia, taip pat pagal eilėraščius sukurtų muzikinių kompozicijų tekstinius šaltinius.

Vartotojas skaitmeniniame archyve gali:

– skaityti ir atsisiųsti Maironio poezijos korpuso naujai parengtą redakciją, kuri yra grindžiama pirmą kartą atliktais tekstologiniais tyrimais; ši redakcija laikytina normine (skirta literatūriniam skaitymui, viešam atlikimui, mokyklinei  analizei), kol neatsiras šiuo metu nežinomų dokumentų (autografų, leidybinių korektūrų) arba ateities tyrėjai nepateiks argumentuotų alternatyvių versijų; > EILĖRAŠČIAI
(skiltyse Antraštės | Pirmosios eilutės | Chronologija į šią redakciją pateksite pasirinkę tekstą „norminis“)

– rasti visas autorinėmis laikytinas (išlygos nurodytos skiltyje Principai) Maironio poetinių kūrinių versijas transkripcijų ir faksimilių pavidalu (pasinaudojus paieška antraščių, pirmųjų eilučių bei chronologiniame sąrašuose), analizuoti rinkinio kompozicijos kaitą;

– skaityti bei tyrinėti kiekvieną atskirai – kaip unikalias bibliografines struktūras – paties autoriaus publikuotus keturis rinkinius Pavasario balsai ir Maironio raštų pirmąjį tomą Lyrika (meniu kairėje), taip pat du redaguotus autorinius egzempliorius, Lyrikos autografą ir juodraščių sąsiuvinius (faksimiles ir transkripcijas);

– lyginti autorines eilėraščių versijas ir tyrinėti tekstų kaitos procesą įvairiais lingvistiniais bei poetiniais pjūviais dinaminiame genetiniame leidime; > GENEZĖ

– naudotis skaitmeninio archyvo duomenimis grindžiamais specializuotais humanitarinių tyrimų instrumentais: konkordancija ir de visu patikslinta bibliografija.

Citavimo taisyklės ir naudojimosi sąlygos

eISBN 978-609-07-0500-1

DOI: 10.15388/voicesofspring2020

   Vilniaus universiteto leidykla, 2020

Naujienos / Atsiliepimai

ESTS OXFORD 2021

Jungtinėje konferencijoje ESTS OXFORD 2021 | GENESIS OXFORD 2021 Creative Revision: Exercises in Comparative Genetic Criticism | Histories of the Holograph: From Ancient to Modern Manuscripts and Beyond, kurią Oksfordo Jėzaus kolegijoje ateinančių metų kovo 23–27 dienomis (perkelta iš 2020 m. rugsėjo) rengia Europos tekstologų draugija (ESTS) ir Antverpeno universiteto Rankraščių genetikos centras, su pranešimu On the insanely long life of glosses, grindžiamu skaitmeninio archyvo Pavasario balsai medžiaga, dalyvaus vyr. redaktorius Paulius V. Subačius.

Plačiau >

DHN2020

Dėl karantino į spalį buvo nukelta konferencija Digital Humanities in the Nordic Countries – 5, turėjusi vykti Rygoje, Nacionalinėje Latvijos bibliotekoje, kovo 17–20 dienomis. Joje su stendiniu pranešimu The new possibilities for philological research in the digital archive: the case of “The Voices of Spring” by Maironis dalyvavo tyrėja doktorantė Magdalena Slavinska.

Plačiau >