Rengėjai

prof. Paulius V. Subačius (vyr. redaktorius)

prof. Elena Pierazzo (konsultantė)

prof. Giedrė Jankevičiūtė

prof. Darius Kučinskas

dr. Jurgita Venckienė

Magdalena Slavinska

Dovilė Gervytė

Skaitmeniniai sprendimai

Baltijos pažangių technologijų institutas

Tyrėjų grupės vadovas prof. Tomas Krilavičius

Programuotojai

Loic Boizou

Povilas Pažėra

Ovidijus Reipšlėger

Interneto svetainės dizaineris Tomas Riklius

Vertėja Aušra Simanavičiūtė

Projekto partneriai

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Antverpeno universiteto Rankraščių genetikos centras, prof. Dirk Van Hulle

Rengėjai dėkingi už pagalbą, bendradarbiavimą, faksimiles

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai

Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai

Vilniaus universiteto bibliotekai

Vilniaus universiteto leidyklai

Paul Eggert

Ingai Liepaitei

Anai Luisai Monse

Linai Plaušinaitytei

Giedrei Poškienei

Desmond A. Schmidt

Silvestrui Subačiui

Dianai Šileikaitei-Kaishauri

Mikui Vaicekauskui

Manfredui Žvirgždui

Skaitmeninis archyvas sukurtas ir jame skelbiami tyrimai atlikti

2017–2020 m. Vilniaus universitete

vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą

programos „Modernybė Lietuvoje“ projektą

Pavasario balsų mikroistorija: lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė rekonstrukcija“

(S-MOD-17-7).

Adresas

Paulius V. Subačius

paulius.subacius-eta-flf.vu.lt

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras

Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas

Filologijos fakultetas

Vilniaus universitetas

Universiteto 5

Vilnius

LT-01131

http://www.pb.flf.vu.lt/pavasario_balsai/