Švento Kazimiero Draugijos leidinys. /  № 155. / Pavasario Balsai / ir / KAME IŠGANYMAS. / Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta. / Parašė / Maironis. / Kaunas, / S. Banaičio spaustuvė, D. Vilniaus g. № 34 / 1913, 112 p., vinj., fotograf., spalvotas kartono viršelis, blokas 231×150 mm.