MLLM 4795 (inv. nr. K1 1195). Pavasario balsai, 1920 m. leidimas, autoriaus redaguotas egzempliorius rengiant Maironio raštų I tomo Lyrika leidimą, rašyta ranka, tiesiai ant leidimo užrašo taisant spausdintas raides ar greta jų, panaikinta eilėraščių sekos numeracija; dviejų eilėraščių autografai antroje antraštinio lapo ir antroje paskutinio lapo pusėje; archyvinė ruda kartotinė dėžutė (užrašai – tik signatūros); nevienalaikis įrišimas, marmuriniu popieriumi aptrauktas kietviršis, 237×160 mm, rusvai pilkos drobės lenkta nugarėlė; žalias kaptalas; geltono popieriaus su tinkliniu vandenženkliu priešlapiai; blokas 232×150 mm; restauruotos lapų dalys; eilėraščio „Taip niekas tavęs nemylės“ pirmojo posmo vieta užklijuota 27×104 mm tamsesnio popieriaus skiaute su naujos redakcijos autografu; 60 lapų (archyvinė numeracija, neapima priešlapių); rašyta juodu kelių atspalvių (rusvai pablukusiu, papilkėjusiu), raudonu rašalu metaline plunksna automatiniu parkeriu tik Maironio ranka, skirtingu metu per kelis kartus; raudonu ir mėlynu pieštukais, žymėta strofų seka, išdėstymas, atsisakyta teksto atkarpų, eilėraščių numeracijos Maironio ranka; datuotina tarp 1926 m. pirmosios pusės ir 1927 m. rugpjūčio 22 d. (kai datuotas eilėraščio „Skausmo skundas“ autografas), vėliau perrašinėta į MR1927A; kiek žinoma, visą laiką buvo saugoma Maironio namuose, tiesiogiai perimta MLLM.